Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Terminál v2.


ATmega 8535

Vyrobeno 2. června 2004


Zkušební provoz zahájen 23. června 2004


Uvedeno do provozu na hasičské stanici dne: 6. července 2004Terminál v3.


ATmega 128


Uvedeno do provozu na hasičské stanici dne: 5. března 2008

 

 DokumentaceTerminálu

 

 

Popis zrození svolávacího zařízení:

Začátkem roku 2003 jsem byl postaven před úkol zřídit si vlastní svolávací systém, neboť pokrytí signálu naší sirénou z hasičské stanice bylo nedostačující a počet pageru malý a navíc byli i nespolehlivé.

Požadavek byl: funkčnost, možnost mít zařízení u sebe: tedy malé rozměry a možné připojení na silnější zdroj signálu (při práci ve větší hlučnosti)

Celé zařízení se skládalo z přijímačů, které měli mít hasiči u sebe a základnové stanice se zesilovačem umístěné na základně. Zařízení se provozovalo na 440Mhz a jako radioamatéři máme na něj volný přístup.

Po dlouhé době zkoušení se zařízení začalo jevit jako spolehlivé, ale jen do doby, kdy se vyrazilo do terénu. Hlavním důvodem proč se od této varianty svolávaní hasičů upustilo bylo stále řešení problému s nefungujícími hybridními moduly od firmy SEA s.r.o.Praha a vyšší náklady na pořízení, když už dnes vlastní každý mobilní telefon který nosí stále u sebe.Tak vznikl v dubnu 2004 z toho nový nápad jak svolávat hasiče na základnu……

Po roce zkoušek se provádí nové úpravy terminálu. Z původního procesoru AT89S8252 a programu psaného v assembleru přechod na nový procesor ATmega8535 a úprava softwaru v jazyku C, ale i dalších komponentu dle našich požadavků.V roce 2008 uveden do provozu úplně nový terminál (vylepšený hardware a software).

 

Základní požadavky na terminál:

1-jednoduché ovládání terminálu s předností automatického provozu

 2-manuální rozesílání zpráv při poplachu

 3-možnost aktivovat poplach z mobilu sms zprávou

 4-rozesílání zpráv sms při spuštění sirény operačním střediskem SOPIS

 5-možnost programových úprav na terminálu

 

 

Rozšířené požadavky:  

6-automatické rožínání i vypnání světlel na hasičské stanici a možnost ovládat i jiné přídavné zařízení (dveře,odsávání výfukových plynů, atd.)  

7-komunikace s uživatelem o stavu terminálu nejen pomocí displeje a led diod,ale i zasíláním sms   

8-poslání zpráv sms i jednotlivým skupinám z jakého-koliv mobilního čísla a text se přepošle uživatelům NEW  

9-spuštění poplachu sms z SOPIS s textem na terminálu o jakou událost se jedná- NEW

 

 

 

Terminál

Popis terminálu:zařízení slouží jako doplněk sirény na hasičské stanici k svolání hasičů na základnu při mimořádné události pomocí terminálu a mobilní sítě GSM Eurotel. Zařízení rozesílá mobilní sítí hromadné textové sms zprávy o poplachu hasičům výjezdové jednotky. Komunikace terminálu s obsluhou je pomocí displeje, led diod a sms zprávami. Další funkcí terminálu je osvětlení hasičské stanice se při poplachu spíná i vypíná automaticky a ve dne je blokováno optickým snímačem. Terminál je napájen ze sítě 230V a v případě výpadku sítě je záloha napájení terminálu baterií.

 Funkce terminálu při poplachu:terminál po obdržení signálu k poplachu a to buď ručním spuštěním tlačítkem„POPLACH“ nebo sirénou (elektroakustickou sirénou - na tom  se pracuje) či sms zprávou provádí následně tyto funkce: Terminál odešle poplachovou sms zprávu na operátora sítě Eurotel  a ten jí vzápětí pošle hromadně hasičům. Ve tvaru „Hasiči Studénka!!!Poplach!!! dostavte se na základnu“ na předem určené čísla hasičů a operační středisko SOPIS (čas doručení by měl být do 12 až 30 sekund od počátku vyhlášení poplachu,ale zaleží hlavně na zatížení sítě v daném čase). Následně terminál rožne po spuštění poplachu velká světla v garáži a před výjezdem halogenové světla na cca 15 minut,ale také i malou řadu zářivkových světel v garáži před služebnou a ve služebně na dobu cca 60 minut. Po uplynutí nastaveného času se všechna světla automaticky samy vypnou a je možné i manuální vypnutí na terminálu tlačítkem „STOP“!!! Případně nebudou světla sepnuty optickým snímačem ve dne, ale to neplatí  pro světla ve služebně hasičské stanice,ty budou svítit vždy (i ve dne pro přebírání zprávy o události nebo záloze družstva na stanici).Terminál je vybaven záložním zdrojem 12V,který zajistí odesláni sms zprav i při výpadku sítě a rozsvítí nouzové osvětlení hasičské stanice.

 

Vyhlášení poplachu bez sirény:

1- Manuálně:při oznámení poplachu telefonem nebo na pager stiskni na terminálu tlačítko„POPLACH“ a nápis na displeji „POPLACH VYHLAŠEN MANUÁLNĚ“. Po té budou provedeny všechny funkce (viz. Funkce terminálu) a je-li nutno vypnout světla např. při zrušení poplachu operačním střediskem se provede manuálně na terminálu tlačítkem „STOP“!!!

 2 – Zprávou sms z jiného mobilu:příchozí sms zpráva aktivuje poplach na terminálu v hasičské stanici a zobrazí text poplachu na displeji terminálu. Po té budou provedeny všechny funkce (viz. Funkce terminálu). Bude-li nutno vypnout světla např. při zrušení poplachu operačním střediskem se provede manuálně na terminálu tlačítkem „STOP“!!!

 

Zkoušky terminálu pomoci „SMS zprávy“: na mobil terminálu se odešle sms zpráva ve tvaru „SMS TERMINAL TEST“ terminál zobrazí došlou zprávu na displeji včetně tel.čísla ze kterého to bylo posláno  a odešle zpět sms odpověď na telefonní číslo xxx xxx xxx ve tvaru “Terminal:OK 12:00 26.2.2008 sit 17V UPS 13,8V“.

 

 Zapnuté světla terminál vypne jen, pokud nebylo spínačem dané světlo sepnuté už dříve!!!

 

Terminál slouží jen jako přídavný spínač světel pomocí stýkačů!

 Vyhrazujeme si právo na patent tohoto zařízení a změny zařízení jsou možné!!!

Panelová tlačítka a signalizace: (všechny tlačítka i diody jsou popsané na terminálu)

Displej – popisuje stav zařízení (POPLACH,text poplachu,test silových výstupů,připraven k provozu atd.)

Svítí-li: Modrá led dioda – bliká-li dioda je systém v pořádku!

Tlačítko kulaté  červené  POPLACH“ 

Tlačítko kulaté  zelené – STOP“ 

Tlačítko multifunkční  kolečko – Enter (potvrzení požadavku)

Tlačítko multifunkční  kolečko vlevo (pohyb v menu nahoru)

Tlačítko multifunkční  kolečko – vpravo (pohyb v menu nahoru)

Tlačítko multifunkční  kolečko – Up (pohyb v menu nahoru)

Tlačítko multifunkční  kolečko – Down (pohyb v menu dolů)

TOPlist