Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
HASÍK   
 
Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany
 
www.hasik.cz                 www.hasik.cz/citadela 
 

Program s logem dráčka Hasíka vychovává dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na základních školách.

 Program vznikl v roce 1996 v Bruntále, kde autory projektu jsou pánové Bohdan a Štěpán Mikulkovi. Po sléze je realizován se sdružením CITADELA v zastoupení  pana Mgr. Miroslava Piňose. Od roku 2006 probíhá proškolení členů JSDH a HZS MSK, kteří chodí do škol předávat dětem zkušenosti a návyky k záchraně svého i kamarádova života. Hasík navazuje na dříve vyučovanou brannou výchovu ve škole, ale výuka probíhá zábavnou formou hry, diskuzí, propagačních letáků, pexes, omalovánek pod vedením zkušených instruktorů s akreditací ministerstva školství. Celý program se postupně doplňuje poznatky z psychologie, požární ochrany, ochrany obyvatelstva a zaškolení instruktorů.

 

Proškolení probíhá ve dvou hodinách při čemž je mezi nimi volno 14 dnů. Ve školním roce probíhá výuka ve 2 a 6 třídě.

 

1.     část povinná a zaměřuje na děti 7-10 let

- doví se základní informace z požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

- získání důvěry dětí

- vytvoření respektu z ohně

- oheň dětem opravdu do ruky nepatří

- jak přivolat pomoc

- prohlédnou a vyzkouší si zásahový oblek hasiče

- co znamená zvuk sirény – varovný signály a evakuace

 

2.      část povinná a je určena dětem ve věku 11-14 let

- základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem

- požární prevence

- lesní požáry

- co dělat když bude nařízena evakuace z místa bydliště

- zásady opuštění bytu v případě evakuace

- zásady ochrany při úniku nebezpečných látek a jak se chránit

- zodpovědnost za své jednání a mladší sourozence

- držet se pokynů dospělých (rodičů, učitelů)

 

3.     Část je nepovinná a je odměnou pro všechny žáky formou ukázky hasičské stanice, techniky a podobně, když ředitelé budou mít zájem.

TOPlist