Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Občan v tísni
 
 

Tísňové linky

112 - jednotná linka tísňového volání
spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému, operátoři komunikují také v cizích jazycích

150 - hasiči
volejte při požárech, nehodách, a jiných mimořádných událostech

155 - záchranná služba
volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném úrazu nebo onemocnění

158 - Policie ČR
volejte pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření na terorismus

156 - městská policie
volejte v případě narušení veřejného pořádku ve Studénce


V případě vzniku požáru

1- snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou

2- pokuste se jej uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod.

3- nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří")

4- vyhledejte únikovou cestu

5- snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)

6- volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům

7- při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.)

8- operátor vám může podat základní informace "co dělat"

9- nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání toxických zplodin hoření)

11- vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace

 

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik!!!

1- zachovejte klid

2-uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)

3- snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli.

4- otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru

5- odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit

6- v případě silného zakouření si lehněte na zem

7- ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr

8- snažte se dýchat klidně a zhluboka


V případě dopravní nehody

1-Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.

2- Jste-li svědkem nehody, odstavte vozidlo na bezpečném místě, aby nezpůsobilo další následné nehody.

3- Zabraňte řetězové havárii - zabezpečte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním "praporkem" - postačí kusem látky).

4- Stane-li se nehoda na rychlostní komunikaci (čtyř a více proudá vozovka) nikdy nepřebíhejte přes sousední pruhy.

5- Dbejte na svoji bezpečnost, v případě nepřehledné situace (náledí, hustý provoz, snížená viditelnost) zapněte výstražná světla a opusťte vozovku - ukryjte se až za ochranná svodidla. Hrozí další řetězové nehody.

6- Snažte se uhasit požár, jestliže vozidlo hoří nebo doutná (hasicím přístrojem nebo v nouzi improvizovaně pískem, zeminou apod.). Při hašení nezvedejte kapotu vozidla. Tím zajistíte přístup vzduchu k místu hoření a situaci můžete zhoršit. Haste jen s mírně nadzvednutou kapotou.

7- Sami se označte výstražnou vestou.

8- Prohlédněte místo nehody a snažte se zjistit maximum informací (zejména počet zraněných osob, rozsah poranění, přítomnost nebezpečných látek, vznikající požár).

9- Ohlaste nehodu na tísňovou linku 112 nebo tímto důležitým úkolem někoho pověřte.

10- Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.

11- V rámci možností situaci na místě nehody zakreslete nebo nafoťte.

12- Před jakoukoliv manipulací s vozidly (otevírání dveří, ošetřování zraněných apod.) zajistěte vozidla proti pohybu, na místě nehody nemusí být sklon vozovky patrný.

13- Snažte se poskytnout první pomoc postiženým osobám s využitím autolékárničky (vaší nebo dalších účastníků silničního provozu).

14- Při poskytování první pomoci myslete na své zdraví a z lékárničky jako první použijte ochranné latexové rukavice pro svoji ochranu (zabránit kontaktu s krví).

15- Na místě nehody nekuřte, mohlo by dojít k požáru unikajících pohonných hmot

16- Snažte se s ostatními lidmi dohodnout na rozdělení úkolů, aby pomoc byla efektivní (řízení dopravy, shánění lékárniček apod.).

17- Po příjezdu záchranářů se řiďte jejich pokyny.

18- Policie uvítá Vaše poznatky z místa nehody, kde jste byli mezi prvními.

18 Stane-li se dopravní nehoda, myslete na základní pravidlo: zajistit vlastní bezpečnost, pak bezpečnost postižených osob a nakonec chránit majetek.

19 Poskytnutí pomoci je morální vizitkou každého z nás.

 

A co dělat stane-li se dopravní nehoda a následný  požár v tunelu? 

 • pokud je automobil pojízdný  a lze vzhledem k havárii odjed z tunelu, vyjeďte ven
 • pokud tak nelze učinit ( konec tunelu je velmi vzdálen, požár automobilu je rozsáhlý), zajeďte ke straně, 
 • vypněte motor a ihned auto opusťte
 • pokud lze auto uhasit, použijte hasící přístroj umístěný v SOS výklenku
 • stiskněte hlásič požáru, který je umístěn ve výklencích a u nouzových východů
 • zavolejte pomoc nouzovým telefonem z SOS výklenku
 • pokud můžete, poskytněte první pomoc zraněným
 • pokud to lze, pokuste se všichni opustit tunel nouzovým východem nebo po silnici

Prolomení ledu

Co dělat u zamrzlého rybníka?

 • nevstupovat na led, dokud se nepřesvědčíš o jeho síle a pevnosti
 • když led začne pod nohama nečekaně praskat, ihned si lehnout a rozložit tak svou váhu
 • doplazit se ke kraji rybníka a vylézt na břeh

Co dělat, když jsem sám a probořím se?

 • především nezmatkovat a nepanikařit
 • když jsi pod vodou, prudce vykopni nohama a snaž se vynořit
 • díra zespodu vypadá jako světlé místo
 • polož paže zeširoka na povrch ledu, abys rozložil svou váhu
 • prudkými kopanci se snaž položit co nejdál na led
 • pokud se však led stále bortí a neudrží se, je třeba zvolit jiný způsob
 • vyhlídni si nejkratší cestu ke břehu a začni si prolamovat cestu rukama
 • čas od času můžeš vyzkoušet, jestli by na led nešlo vylézt
 • tento způsob je samozřejmě možný, pokud je led opravdu slabý a ty nejsi příliš vzdálen od pevniny
 • rozhodně se ve vodě moc nerozmýšlej, po čase bys mohl dostat křeče do nohou a hodně prochladnout po celém těle

Co když se probořil kamarád?

 • pokud je nešťastník blízko u břehu, podat mu větev, hokejku, dlouhou tyč, pásek, aby se zachytil
 • pokud je dál, dá se k němu přiblížit jedině opatrným plížením po ledu
 • pokud však led i pod zachráncem praská, musí se okamžitě vrátit
 • pokud je zachránců víc, drží svého druha před sebou za kotníky
 • z dostatečné blízkosti pak podat topícímu se větev, hokejku, bundu atd.
 • nešťastník by se měl zachytit předmětu a vytáhnout se na led
 • všichni se pak doplazí zpátky na břeh

TOPlist